Belmond Northern Belle

Tak jako o trochu starší British Pullman, i Northern Belle zosobňuje dobu cestování vlakem v duchu elegance a slávy 30. let minulého století. Jeho vozy, ať už zvenku nebo zevnitř jsou ukázkou mistrovské ruční práce . Jednotlivé vozy jsou pojmenovány podle britských hradů a panství, z jejichž ozdobné marketerie si braly příklad.

Navzdory svému jménu, Northern Belle nejezdí pouze v severní části Británie, ale projíždí celou zemí, z 60 místních nádraží .

Podávané jídlo je jen to nejlepší, které si můžete představit a Chef ho mění vždy podle sezony.

Tento vlak jezdí od března do prosince s velkým množstvím termínů k výběru.

Nadpis na stránce Odjezdy: 

Odjezdy