Ayeyarwady Adventure: Mandalay - Bagan - Mandalay (8 dní/7 nocí)

« Zpět na seznam všech tras

Den 1
Po letu z Yangonu do Mandalay navštívíte Sagaing Hills, odkud budete mít překrásný výhled na okolí.
Pak budete přepraveni k lodi. Po obědě Vás čeká prohlídka města.
K večeři se vrátíte na loď.

Den 2
Brzy ráno navštívíte vesničku Shwe Kyet Yet.
Po snídani  doplujete do starobylého města Ava, které si prohlédnete z vozíku taženého koňmi.
Poobědváte na lodi a plujete směrem k Baganu.
Před večeří se koná koktejl party.

Den 3
Loď přijíždí do Baganu, kde bude prohlídka s průvodcem, který Vám ukáže ty nejdůležitější ze 2000 chrámů.
Po obědě prohlídka města pokračuje. Nebo si můžete pronajmout kolo nebo vozík s koňmi.
Večeře na lodi.

Den 4
Čeká Vás celodenní výlet na Mount Popa , národního parku.
Večeře na lodi.

Den 5
Po snídani Vám průvodce ukáže místní baganské trhy. Nebo můžete prozkoumat město sami.
Večeře na lodi.

Den 6
Užijte si volné dopoledne na lodi nebo můžete zajít na horní palubu, kde Vám kuchař předvede něco ze svého umění.
Odpoledne Vás čeká prohlídka Mingunu, místa, kde se nachází obrovská pagoda krále Bodawpaya.
Večeře a zábava na lodi.

Den 7
Celodenní výlet do Maymyo, koloniální stanice vysoko v horách. Tam i poobědváte.
Návrat na loď, kde Vás čeká poslední večeře.

Den 8
Po snídani jste přepraveni na letiště v Mandalay, odkud odletíte do Yangonu.