Ayeyarwady Adventure: Bagan - Mandalay - Bagan (8 dní/7 nocí)

« Zpět na seznam všech tras

Den 1
Po letu z Yangonu do Baganu jste přepraveni k lodi.
Odpoledne Vás čeká prohlídka města Bagan s průvodcem.
K večeři se vrátíte na loď.

Den 2
Po snídani můžete s průvodcem navštívit baganské místní trhy.
Nebo si můžete pronajmout kolo nebo káru taženou koňmi a prozkoumat oblast podle svého.
Na lodi Vás čeká vynikající večeře.

Den 3
Dopoledne můžete relaxovat na lodi nebo se zúčastnit ukázky kuchařského umění na horní palubě.
Odpoledne loď zastaví v Mandalay, kde Vás čeká prohlídka Mingun, místa, kde stojí obrovská pagoda krále Bodawpaya.
Návrat na loď k večeři .

Den 4
Čeká Vás celodenní výlet do Maymyo, koloniální stanice v horách.
Tam také poobědváte v koloniálním domě.
Návrat na loď k večeři.

Den 5
Po snídani navštívíte Sagaing Hills, centrum budhismu v Maynmaru.
Na oběd se vrátíte na loď. Poté následuje prohlídka města Mandalay.
K večeři se vrátíte na loď.

Den 6
Brzo ráno navštívíte vesnici Shwe Kyet Yet. Pak se vrátíte na loď ke snídani.
Loď vplouvá do starobylého města Ava, kde budete mít prohlídku na vozíku, taženým koňmi.
Poobědváte na lodi a vyplouváte směrem k Baganu.
Večer Vás čeká koktejl party, po které následuje večeře.

Den 7
Užijte si celodenní výlet na Mount Popa, národního parku.
Návrat na loď k večeři.

Den 8
Po snídani jste přepraveni na letiště v Baganu , odkud poletíte do Yangonu.